sábado, 11 de septiembre de 2010

Festes de la Mare de Déu de Lluc (2)

  • Les pregàries

Els alemanys escriuen sovint: “Bitte erfülle meine Wünsche” J246-247

Quins desitjos trobam més repetits?

Per la família: Agraïment per l’amor que s’ha trobat/retrobat/enyorat (molt sovint); “Nuestra mayor ilusión es el poder casarnos a finales del año que viene aquí en tu altar” J385; celebrant “la luna de miel” J248

El desig de descendència, preocupació per l’embaràs, festa del naixement: “Fai si che arrivi un bimbo alla mia sorella ed il mio cognato. E a me aiutami ad incontrare il mio amore e l’uomo con cui condivideró la vita” J259; “Per a que puguem tornar, i si pot ser la pròxima vegada en comptes de dos, en siguem tres com a mínim” A492; “Ein gesundes Kind” J404 i A251 i A296; “Que sa nina vengui bé, gràcies per s’homo que tenc J258”; afegesc aquí un correu enviat al Prior: “Soc nascut a Mallorca, però ara el meu lloc de residència és a Menorca. Soc des de fa molts d'anys un gran devot de la Mare de Déu de Lluc, i si hi ha una cosa que mai se m'oblida quan venc a Mallorca a veure la família, és la visita a la meva estimada vergeta . Fa tres anys que em vaig casar... Fa cosa de mig any ella es va quedar embarassada però va tenir un avort natural. Després d’un mes i poc de teràpia mútua i amb molta força de voluntat vam decidir tornar-ho a provar i ara mateix està embarassada de tres mesos i mig, el problema està que ens han dit que el nin o nina te síndrome de down, és una cosa que te fa passar molta pena . Per això volia demanar-li si li podia posar una vela a la Verge en nom meu”.

“Gràcies perquè l’embaràs ha anat beníssim, que el part vagi molt bé” J371; “Por el niño que viene de camino” A218 i A225; “Por una hija de la vida, faltan dos meses para que nazca” A268; “Padre y abuelo suben desde Selva corriendo como ofrenda por el nacimiento del niño” A234; “Avui et presentam a sa nostra filla, a la qual com agraïment cap a tu li hem posat Maria de Lluc” J437

Moltes pregàries pels fills, pels seus estudis i exàmens, per la seva fe en crisi, pels viatges familiars. De vegades parlen ells mateixos amb veu prima: “Estimada Mare de Déu, gràcies per fer la comunió aquí. Serà un dels dies més especials en la meva vida” J266; “Gràcies perquè heu acceptat la nostra filla de blaueta” A496; “Ya soy mayor, no sé si podré venir muchas veces a verte, pero siempre te llevaré en mi corazón” A369; “Te pido que mi hijo sea feliz y que le ayudes a ser el hombre que yo quise ser, persona de bien y consecuente con los demás” A312; Que l’I. i l’O. es centrin ja d’una vegada” A247; “Madrecita santísima de Lluc, te quiero encomendar este viaje que voy a hacer con el permiso vuestro, que todo me salga muy bien con tu ayuda, madrecita santísima de Lluc” J288; “Que todo nos vaya bien a mi familia y a mis perros” A353; “Que la Virgen nos conceda a todos ser fieles al Señor, su hijo, y que a las nuevas generaciones las mantenga en el camino de la verdad” J257

Per la Salut (el bé més preuat), especialment en la imminència d’operacions i accidents:Vierge des Baleares, protegez notre petite Lea, gueri la bien vite” J247; “Por ayudarme a combatir esta maldita enfermedad del càncer” A320 i A222; “Gràcies per haver sortit del món de les drogues” A245; “desde la comunidad terapéutica de Ses Sitjoles, que todos los que está allí encuentren el camino del cambio libre de adicciones” A255

Demanant Feina (la crisi, com era d’esperar, hi és molt present): “Para que esta mala racha termine” J439; “Ayúdanos a ser fuertes para salir de este bache” J439; “Einen Arbeitplatz” A241; “Que no ens falti el treball” A252; “No és just que visquem aquesta vida. Ah, i si a mumare la despedeixen, idò que trobi una feina millor” J399

Les fórmules estereotipades sovintegen. Què és el que demana més la gent i fins a quin punt són fórmules evangelitzades o egoistes? En faig un petit recompte: “Salut i felicitat” A266; “Treball, salut i diners per disfrutar amb amor” A278 i A263; “Lo más preciado: Salud, trabajo y amor” A322 i A333; “Salud, dinero y amor” A306 i A334; “Pau, salut i felicitat per a tothom” A323; “Salud, amor y paz para mi familia” A328; “Paz, trabajo y amor en mi matrimonio” A328; “Salud, trabajo y como último dinero” A337; “Salud, trabajo y volver a estar pronto con mi familia” (un immigrant) A263; “Salut, amor i esperança” A322; “El ascenso tan deseado” A271; “Vida eterna y felicidad” A265; “Au, idò! Casa, salud, feina-doblers i parella! Quasi res, i si nó, al manco bon humor i esperança fins que arribi, si convé (clar)” J399; “Vos deman llum, seny i salud” J243;

N’hi ha de molts joves, impressionants per la seva ingenuïtat aburgesada: “Porque siga siendo un buen cristiano y porque de mayor pueda tener un buen trabajo como tenista entre los top10 o ir a USA. Mucho dinero para dar a los pobres y ser feliz y ir al cielo. Amén” A260; “Un buen trabajo de mayor y que los pobres tengan dinero y que construyan un barco y que vengan a España y que sean felices y que todos crean en Dios” A261

Pels Esports: “Pido ser el n. 1” A235; “Que el pròxim any els benjamins de S’Alqueria Blanca no quedem els darrers” J283; “Que gane la Roja” J371: “Perquè l’At. Balears es pugui mantenir i pujar a segona i el Mallorca baixi” A470

Algú pot preguntar: ¿Totes les intencions són tan interessades, fruit d’una religió popular que no s’hauria de fomentar? Potser són les més freqüents, però en trobam moltes més, de tota mena, que arriben fins al compromís i a la generositat més despullada. Unes i altres es contrasten i corregeixen, es complementen i purifiquen, formant la simfonia coral d’un poble pelegrí que sofreix, prega i celebra al Santuari de la Mare i Deixebla del Bon Jesús:

De caire social i reivindicatiu: “Que no hi hagi més guerres i que tots els homes puguin esser feliços” J246; “Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente” (Afganistà) A432; “Mare de Déu de Lluc, ajudau-nos en la tasca d’aconseguir una societat que s’amari d’una autèntica solidaritat evangèlica, a fi d’eliminar situacions de pobresa i de marginació social. Que puguem assolir una societat més justa, solidària i amb un escrupulós respecte als drets humans” A373; “No comprendo porqué la Iglesia tiene tanta riqueza y no ayuda a tanto niño que muere de hambre” A455; “Menos predicar la pobreza y repartir la riqueza” A489

De to cultural: No falten mai els qui aprecien Lluc com un referent de la nostra malmesa cultura mallorquina i catalana: “Tratando de encontrar las raíces autóctonas de una provincia con apenas identidad” A412; “Guardau i protegiu la llengua catalana i els seus parlants” A256; “Protegiu a tots els països catalans” A416; Algú es queixa: “No entiendo porqué el Ave María está en árabe” A491 (com d’altres lamenten que no estigui en francès), però devora trobam qui agraeix la presència del Doctor Il·luminat i el seu missatge: “Por el ecumenismo, para que todos te conozcan, gracias por Ramon Llull” A296

Una dona de 30 anys, que ha sofert molt, fa una proclama que pot semblar d’un individualisme insolidari: “Quiérete tú por encima de todas las cosas, primero tú y después todo lo demás. Simplemente vive, desea vivir y perdona” A365

Respectam el seu dolor i casdascú prengui la seva recepta i s'expressi lliurament: “Gracias al Dios de la Vida por la Vida que nos envuelve y sostiene, porque todo es don y gratuidad, con-suelo en todos y en todo. Que seamos don, con-suelo, acogida, perdón ante todos los que nos rodean para que Dios esté” A439; “El regalo más grande es el confiar en ti y no dudar de que siempre estás a mi lado” A331; “Gracias por lo que tenemos, no necesitamos más, sólo pido salud” A395; “Gràcies per tot el que ens dones, gràcies per la felicitat que tenim, no necessitam res més. Una sola cosa: Continua estimant-nos” A351

Lluc, a l’ombra del misteri: La Cambra de nostra mare acostuma estar a mitja llum perquè afavoreixi l’entrada a la penombra de la intimitat, de les confidències i de la pregària. La música dels blauets també és un camí per pujar al transcendent i enamorar l'Esposa dels Càntics. Algú ha provat de fer-ne un poema:

“Algo me dicen tus ojos / esta noche, / tal vez más dulce / tu mirada sea,/ no entiendo el porqué / tú me miras de esta forma y manera./ ¿Qué he hecho yo, madre,/ para que tú me mires / de esta forma y manera?” J287

Molts demanen perdó: “Soy una niña de Alcudia que he venido a decir a Dios sobre lo que he hecho mal, perdón, gracias por entenderme” J313; “Y aquí dejas entrar a cualquiera (me refiero a mí)” J269; “Gracias por tener misericordia de estos seres que vivimos en la ignorancia sin saber quién somos ni a dónde vamos” A216

Molts expressen el seu amor: “Te queremos, María”. La seva consagració baptismal que floreix en vocacions de tots els colors: “Verge Maria, agombola a tanta gent que et visita i en tu posa la seva confiança” A307; “En les teves mans deixam els nostres camins” A321 “Ste. Vierge Marie, je te confie tous tes enfants qui cherchent leur vocation. Aide les a écouter la voie du Seigneur. Sois leur réconfort dans les moments du doute. Montre nous le chemin vers ton fils Jesus Christ” J256; “Madre, pongo en tus manos nuestra vocación y misión” J282

Se sent algú que llança un crit com qui té por d’anegar-se: “Dios, no desaparezcas de mi vida. Por siempre seré tu hijo, ¡no desaparezcas!” A473

Tornem al començament. Aquest és un lloc sagrat, i ho demostren els escrits amb lletra menuda de gairebé 3.000 persones de procedència molt variada, que desfilaren durant els mesos de juny i agost. Una mostra prou significativa. Hi reberen una energia reconfortant, hi perceberen el que no es veu però és real, imaginaren que la felicitat és possible (malgrat sigui una utopia i es duguin cicatrius al còs males d'esborrar). Molts de vells i nous mallorquins “encara” creim que Lluc és la Casa pairal de la nostra família, on podem retrobar-hi la nostra mare (velleta per les centúries, feixuga de molts d’infants, convertida en pedra de tant esperar) que ens abraça i beneeix. Bons festes de La Diada a tothom!

No hay comentarios:

Publicar un comentario