martes, 9 de mayo de 2017

Pregar amb el Llibre d'Ave Maria de Ramon Llull


En aquest mes de Maig presentaré algunes maneres de pregar a Nostra Dona Santa Maria que presenta el beat Ramon Llull. Amb motiu de l'Any de Llull, que acabam de cloure, vaig publicar un fulletó sobre aquest tema i ara el podrem aprofitar. Agraesc també al bon amic i professor de la UIB Biel Camps que preparà un Glossari per ajudar a entendre el català medieval.

El pou d'on bevia el poble i l'estàtua al claustre del Monestir
              

INTRODUCCIÓ: PREGAR AMB EL LLIBRE D'AVE MARIA 

Al monestir de sant Bernat de La Real vaig fer el noviciat, i la memòria del claustre de dos pisos es manté dominada per la blanca imatge del beat Ramon Llull, que a mi sempre m’ha semblat un gegant. De la cisterna dels monjos, en bevíem nosaltres i els feligresos per a refrescar-nos d’una manera gairebé ritual.

El beat residí diverses vegades en aquest monestir de Santa Maria (o de Sant Bernat) de la Real. Probablement durant el període de formació a Mallorca (entre 1265 i 1269), i el 1274, on hauria escrit diversos llibres importants, entre ells el Llibre d’Ave Maria que l’escultura d’Andreu Orell Salvà (1952) mostra obert a les mans.
Després que els monjos tornaren a Catalunya (1835), els Missioners dels Sagrats Cors es feren càrrec del monestir (1897) i crearen la valuosa «Biblioteca Balear».  Enguany, amb motiu de l’Any Llull (700 aniversari de la seva mort) m’ha semblat escaient obrir el Llibre d’Ave Maria i oferir un breu comentari al poble feel perquè s’abeuri de les seves aigües fresques. En aquestes pàgines de la revista COMUNICACIÓ n’oferesc la primícia de la introducció i esper que enguany facem la publicació íntegra.

El Llibre d'Ave Maria

El mestre amb el llibre de l'Ave Maria obert
 
El Llibre d’Ave Maria és una petita joia, que forma part del Romanç d’Evast e Blaquerna.[1] «A significança de les cinc nafres les quals nostre senyor Déu Jesucrist prengué en l’arbre de la vera creu…  el llibre està departit en cinc llibres» per «donar doctrina i regla» a cinc estaments de gents: El primer estat és de matrimoni; el segon, de religió; el tercer, de prelatura dels bisbes; el quart, de la senyoria apostòlica del papa i cardenals; el cinquè, de la vida ermitana[2]. Presentam el nostre Llibre comprès dins el segon, capítols LXI - LXVI, amb la introducció que escrigué mossèn Salvador Galmés que encara no ha perdut la seva bellesa[3]:

«La segona part del Blanquerna[4], qui tracta de la vida regular o estament de religió, dividit en ordre de dones i ordre d’homes, acaba amb el dolç llibre d'Ave Maria, rica gemma lul·liana que fa de tancadura.

«Blanquerna fo abat d'una abadia molt honrada... Tots jorns cogitava Blanquerna com pogués honrar Nostra Dona per alcuna novella manera» Es la perpetua inquietut d'amor en afany constant de trobar noves manifestacions, car les velles li semblen poc dignes i poc expressives.

En sis capítols animats i suggestius, l’ autor desplega el seu concepte de l’educació i honrament a «la regina del cel e de tota la térra e la mar».

Es verament emotiu el primer d'aquests capitols, on Ramón exposa l’honrament a Nostra Dona per salutació continua i universal: salutació de part dels ángels i de tots els sants de gloria; de part dels cristians, justos i pecadors; de part dels infidels qui «semblant natura e figura han del teu FILL» — li diu — , qui «boques han ab qué et sabrien lloar si et coneixien; cor han ab qué et purien amar, mans ab qué et purien servir, peus han ab qué porien anar per les tues carreres. Tu est digna que per totes gents e que en totes terres fosses coneguda, servida, amada, lloada» Ave Maria! En els altres capitols; igualment aflamats d'amor i frescos d'ingenuitat que fa pensar en Fra Angélic, l' autor exercita aquella poderosa facultat animatriu, tan caracteristicament seva, fent-los moure, amb gracia i naturalitat, dins ambients locals distints per a cadascun, a saber: la vida ordinaria de l'interior del monestir (gratia plena); la de la relacio civil exterior (Dominus tecum); una aventura cavalleresca (benedicta tu in mulieribus); un sínode diocesá on és propugnada la fundació d’estudis arabics com el de Miramar (benedictus fructus ventris tui); uns episodis de vida pastoral en les selves i muntanyes (Santa Maria, ora pro nobis) insinuant les missions rurals que segles mes tard ocuparien la caritat d’un Sant Vicenç de Paül.

Tot exulta i vibra d’optimisme novicial: la llevor d’apostolat s'infla i germina amb la rica sava d aquella jocunda primavera lul·liana de Montpeller, bellament florida de projectes i d’esperances, que un estiu cru i una tardor eixuta havien d’assecar en llur major part. Pero ell «anant anava e sembrant sembrava», com diu L’autor anònim de la Vida coetánia de Ramón: escampant sement d’amor i de bellesa i d'intel-ligéncia. A nosaltres ens toca de regar amb devoció i Déu, si li plau, donará l'increment».


[1]  Corregim el nom del protagonista de Blanquerna en Blaquerna, perquè avui ja se sap que la ena s’afegí per raons eufòniques a mitjan segle XIV i no abans en domini linguístic català. Cf. Romanç d’Evast e Blaquerna. Ed. crítica d’Albert Soler i Joan Santanach. NEORLl, vol. VIII, p. 10. Patronat Ramon Llull. Palma, 2009. També defensen que seria més adient dir «Romanç» que «Llibre».
[2] Pròleg del Romanç d’Evast e Blaquerna.
[3] Llibre d’Amic e Amat. Llibre d’Ave Maria. Els nostres clàssics. Barcelona, 1927.
[4] Blanquerna: Respectam en aquesta citació l’ortografia de Galmés.

No hay comentarios:

Publicar un comentario