jueves, 24 de diciembre de 2015

Credo de Nadal a l’estil de Ramon Llull (en català i castellano)Enguany celebram el VIIè aniversari de la mort del Beat Ramon Llull, el cristià/catòlic més insigne nascut a la nostra ciutat de Palma. Hem volgut reproduïr el seu acte de fe a la nostra església, teixit amb frases dels seus Himnes de les “Hores de nostra dona Sancta Maria”. L’aprofitaré per a professar la nostra fe en aquest Nadal 2015.                                                                                                                                     
 
 “És un DÉU i una DONA 
Qui sobre totes és bona...”           
“Hay un DIOS y una SEÑORA, 
Que es la más buena de todas...”
“D’aquests dos és trestot lo món, 
en lonch, pregon, ample, redon”.
“De estos dos es todo el mundo 
en ancho y redondo, largo, profundo”.

“En la divina natura 
És un PARE sens mesura;
I en la natura humana 
Una DONA a qui hom reclama:    
 Nostra DONA, MARE DE DÉU, 
Qui és filla del hom fill seu...”
“En la divinal natura 
Hay un PADRE sin mesura;
Y en la natura humana 
La SEÑORA a quien se clama:
SEÑORA MADRE DE DIOS, 
Que es hija del que engendró...”

Comenta el Mestre Ramon: “Per un Déu és compliment e perfecció del món; per una regina és lo món restaurat”.  Paraules que ens recorden les de sant Anselm: “Deus igitur est Pater rerum creatarum, et Maria Mater rerum recreatarum: Déu és Pare de les coses creades i Maria, Mare de les recreades”.  A ella clamam, gement i plorant els desterrats fills d’Eva.

“Lo Pare i la Mare amdós – sien pare i mare de nos”.
“Ambos, el Padre y la Madre - sean nuestro padre y madre”.

“És un FILL DÉU en deïtat, - Fill de sa filla, CRIST nomenat”.
“HIJO de DIOS, igual  en deidad, - Hijo de su hija, CRISTO en verdad”.

“Aquest Fill ha tan gran virtut - Que, sens ell, no hi ha salut”
“Y tiene tan gran unción - Que sin él no hay salvación”

“I té per sa mare perdó, - i no diu a ningú que no...”
“Por su madre da el perdón - Y a nadie dice que no...”

El Beat afirma que Crist s’encarnà per a redimir-nos, però –mogut pel seu amor, gairebé extremat a la Mare de Déu- arribarà a dir:
“Lo món ha un sol creador 
qui l’ha creat per fer honor 
 a la puella sa mare”.
“El mundo ha sido creado 
en honor de la Virgen, su madre”.

“De DÉU PARE i FILL AMANT 
ix un ESPERIT qui és SANT”.
“De DIOS PADRE y del HIJO AMADO 
Viene el ESPÍRITU INCREADO”.
“L’Esperit Sant dóna amor; nostra Dona esperança dóna. Per l’Esperit Sant són espirades virtuts als homes; per nostra Dona són virtuts conservades”.

“I vol la puella d’amor 
més que quant ha creat sa jus 
i la sus, enfora JESÚS”.
(“Sa jus i la sus” és una antiga expressió catalana que trobam també en castellà antic: suso =  arriba i yuso = abajo. En italià: laggiú/lassú = allà baix/allà dalt).

Ho podem traduïr:
“Ama a la doncella de amor - Más que a nadie en rededor,
Después de JESÚS SEÑOR - Que es nuestro SALVADOR”.
 “Que a son fill ella deman - çò que home li va pregant,
Puix l’ha feta mare d’honor -  i refugi de pecador”. 
“Que ella suplique a su hijo - aquello que yo necesito,
pues la ha hecho madre de honor - y refugio del pecador”.

Que el nostre Beat Ramon Llull (fill il·lustre de la nostra raça), i sobretot Maria, mare de la nostra Esperança, ens ajudin a viure un Bon Nadal. Amén.